PTCenter – logowanie:

Badania biegłości

Badania wyrobów i materiałów budowlanych

Badania biegłości z zakresu analizy kruszyw, kamienia naturalnego oraz gruntów zawarte są w programach:

INDUSTRY

INDUSTRY – to cykliczny program objęty zakresem akredytacji Nr PT 007, akredytowany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny zakres akredytacji Nr PT 007 dostępny jest na
stronie PCA.
Program obejmuje badania biegłości właściwości fizycznych kruszyw oraz kamienia naturalnego
m.in. badanie zawartości wody, odporności na ścieranie i rozdrabnianie, mrozoodporności w soli
i wodzie, nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym, zawartości drobnych cząstek.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału
w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Harmonogram:

 2023

Skrócony opis programu:

2023

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION – to program, który obejmuje badania biegłości właściwości fizycznych
i chemicznych kruszywa, gruntu i kamienia naturalnego m.in. wskaźnik kształtu i płaskości, skład
ziarnowy, gęstość nasypowa w stanie luźnym i zagęszczonym, wilgotność optymalna oraz
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału
w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Harmonogram:

 2023

Skrócony opis programu:

 2023

GEOTECHNICS

GEOTECHNICS – to program, który swym zakresem obejmuje obszar inżynierii geotechnicznej. Dostępne w programie badania dotyczą norm serii ISO 17892 – Badania laboratoryjne gruntów.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Harmonogram:

 2023

Skrócony opis programu:

 2023

Opis programu:

2023 (wkrótce)

Badania chemiczne i fizyczne wód, ścieków, gleb

ENVIRON

ENVIRON – to program, który obejmuje badania biegłości z zakresu analizy wody do spożycia.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału
w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Pobieranie próbek środowiskowych

SAMPLING

SAMPLING – to program, który oferuje badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody do
spożycia, wody podziemnej, wody powierzchniowej, wody basenowej, ścieków, osadu
ściekowego, gleby, odpadów, kruszywa oraz biogazu.

UWAGA! Zmiany w organizacji badań biegłości z zakresu pobierania próbek zobacz tutaj.

Więcej na temat: akredytacja poboru próbek i badania porównawcze.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału
w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

Analiza odpadów

WASTE

WASTE – to program, który obejmuje badania biegłości z zakresu analizy odpadów.
Badane wielkości, koszty udziału, daty realizacji rund oraz możliwość zgłoszenia udziału
w programie dostępne są w dokumentach poniżej:

PTCenter

PTCenter to innowacyjny panel obsługi klienta, zaprojektowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie jako organizatora badań biegłości. Wyposażony został w zaawansowane narzędzia umożliwiające pełną obsługę badań biegłości. Zastosowane rozwiązania obejmują m.in. wprowadzanie danych przez uczestników drogą elektroniczną bezpośrednio do systemu, możliwość konfigurowania powiadomień elektronicznych o wszelkich czynnościach ze strony użytkownika lub otrzymywanie powiadomień o zbliżających się ostatecznych końcowych terminach np. raportowania wyników, a także narzędzia statystyczne automatyzujące generowanie końcowych sprawozdań. Użytkownik PTCenter ma do dyspozycji doskonałą wyszukiwarkę badań biegłości, łatwy dostęp do opisów programów, szybką komunikację z organizatorem i wiele innych, unikalnych rozwiązań. Panel ten zawiera pełną informację o aktualnie dostępnych programach PT. Zachęcamy do korzystania: ptcenter.badaniabieglosci.pl

Certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza geologię i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne.

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

badaniabieglosci@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
SWIFT: INGBPLPW

Laboratorium

Geologia i ochrona środowiska

Badania biegłości

Pomiary warunków BHP