to marka

Jakość i rzetelność

Geologia i ochrona środowiska

Geologia złożowa

Hydrogeologia

Geologia inżynierska i geotechnika

Geologia złożowa

Dla naszych Klientów prowadzimy kompleksowo procedury od poszukiwania i rozpoznawania złóż̇ przez ich udokumentowanie, zagospodarowanie do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż̇. Wykonujemy wszystkie niezbędne dokumenty, wnioski, opinie, badania, prace wiertnicze oraz prowadzimy nadzory geologiczne.
W trakcie eksploatacji złoża jak również po jej zakończeniu oferujemy całoroczną obsługę mierniczo – geologiczną dla zakładów górniczych. Posiadamy duże doświadczenie i bazę̨ danych co do terenów perspektywicznych i prognostycznych, dzięki temu Nasi Klienci mogą̨ liczyć́ na fachową pomoc w razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości.
Szczegóły
Wykonujemy:

 • Projekty i dokumentacje złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania
 • Wiercenia dla poszukiwania i rozpoznawanie złóż kopalin,
 • Badania fizyko-mechaniczne i chemiczne próbek skał i rdzeni wiertniczych,
 • Projekty zagospodarowania złóż, operaty ewidencyjne złóż, wniosków koncesyjnych
  i inne.

Hydrogeologia

Zajmujemy się badaniem wód podziemnych i możliwości ich wykorzystania w gospodarce.
Szczegóły

Wykonujemy:

 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne :w związku z lokalizowaniem inwestycji mogących oddziaływać na wody, ujęć wód termalnych i leczniczych, ujęć wód podziemnych oraz odwodnień budowlanych i górniczych,
 • Wiercenia studni,  piezometrów oraz  nadzory geologiczne,
 • Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne,
 • Sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych.

Geologia inżynierska i geotechnika

Zajmujemy się badaniem technicznych właściwości utworów geologicznych, które mają stanowić podłoże obiektów budowlanych i środowisko działalności górniczej.
Szczegóły
Oferujemy:

 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie w pełnym zakresie,
 • Wiercenia i sondowania geologiczno- inżynierskie oraz nadzory geologiczne,
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • Dokumentacje geotechniczne.

Potwierdzenie jakości

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627

Laboratorium

Geologia i ochrona środowiska

Badania biegłości

Pomiary warunków BHP