1. Informacje ogólne:
 • stanowisko: Księgowa
 • siedziba firmy: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 3 A, 25-214 Kielce
 • miejsce pracy: siedziba firmy

2. Wymagane kwalifikacje, które musi posiadać kandydat na ww. stanowisko:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub w trakcie studiów (mile widziane: finanse i rachunkowość),
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku, roczny staż pracy (nie jest to warunek konieczny),
 • Umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się,
 • Znajomość programu księgowego Optima będzie dodatkowym atutem.
3. Zakres obowiązków:
 • Wprowadzanie i księgowanie dokumentów zakupu,
 • Księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych, delegacji pracowniczych
 • Uzgadnianie rejestrów VAT w zakresie zaksięgowanych dokumentów,
 • Kontrola i uzgadnianie kont księgowych,
 • Wsparcie działu księgowego w bieżących pracach,
4. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • podnoszenie kompetencji poprzez wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia
 • elastyczny czas pracy

 

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów stawianych kandydatowi) wraz z klauzulą poufności należy wysłać na adres praca@pgkielce.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko do wybranych kandydatów.