Próbkobiorca – Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o.

Próbkobiorca – Pracownia Badań Terenowych i Geotechnicznych

1. Informacje ogólne:
 • stanowisko: Asystent Pracowni Badań Terenowych i Geotechnicznych
 • siedziba firmy: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o., ul. Hauke Bosaka 3 A, 25-214 Kielce
 • miejsce pracy: praca w delegacji na terenie całej Polski

2. Wymagane kwalifikacje, które musi posiadać kandydat na ww. stanowisko:

 • preferowane wykształcenie min. średnie o kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska
 • umiejętność pracy w zespole, rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność
3. Zakres obowiązków:
 • pobieranie próbek środowiskowych wód, gleb i ścieków zgodnie z obowiązującymi normami
 • wykonywanie pomiarów terenowych
4. Oferujemy:
 • stabilną pracę w nowoczesnym laboratorium badawczym w pełnym wymiarze godzin
 • podnoszenie kompetencji poprzez wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia
 • elastyczny czas pracy

 

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów stawianych kandydatowi) wraz z klauzulą poufności należy wysłać na adres praca@pgkielce.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko do wybranych kandydatów.