RODO

Klauzula informacyjna  w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., Hauke Bosaka 3A 25-214 Kielce, REGON: 292884283, NIP: 6572586754.
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:
  1. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wykonano ostatnia czynność na danych;
  2. realizacji umowy, kontaktów biznesowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości;
  3. wysyłania informacji o działaniach, ofertach lub promocjach Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. w Kielcach – dane te będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym osobom ani podmiotom trzecim.
 4. Dane te nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub brakiem możliwości realizacji umowy/kontaktów biznesowych.