Jakość i rzetelność

Remediacja

Kompleksowa remediacja terenów zagrożonych

Remediacja terenów

Realizujemy prace zmierzające do naprawienia wyrządzonych szkód w środowisku naturalnym.
Świadczymy kompleksowe usług w zakresie badań i rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego, działań naprawczych i zapobiegawczych oraz gospodarki odpadami.

Wykonywanie remediacji terenów

W zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia środowiska, proponujemy swoim klientom różne sposoby remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Proponujemy rekultywacje metodą ex situ poprzez wydobycie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie zanieczyszczonych gruntów jak również metodą in situ. Oferujemy wykonanie i eksploatację systemów oczyszczania, które sa dostosowywane w zależności od zanieczyszczenia, możliwości technicznych oraz innych.

Realizujemy:

  • Oczyszczanie środowisko gruntowo- wodnego z substancji ropopochodnych,
  • Odbiór i unieszkodliwianie odpadów,
  • Nadzory geologiczne nad pracami rekultywacyjnymi
  • Usuwanie ropopochodnych.

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627