Jakość i rzetelność

Usuwanie ropopochodnych

Kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych

Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych

Zanieczyszczenie gleby oraz wody z zanieczyszczeń ropopochodnych od lat jest problemem wielu terenów poprzemysłowych. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach specjalizuje się w wykrywaniu, neutralizowaniu i usuwaniu ropopochodnych substancji z gleby, wód oraz środowiska naturalnego. Do substancji ropopochodnych zaliczyć można przede wszystkim ropę naftową oraz jej pochodne: benzynę, paliwo lotnicze, olej opałowy, olej napędowy, smary, parafiny i inne.

Proces usuwania ropopochodnych

Każdorazowy proces usuwania zanieczyszczeń z substancji ropopochodnych gleby lub wody poprzedzany jest wykonaniem wnikliwych badań skażonego terenu (więcej na temat pobierania próbek). Unikalna technologia oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam wykonywać skomplikowane i pracochłonne prace związane z usuwaniem ropopochodnych.

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627