Jakość i rzetelność

Usuwanie ropopochodnych

Kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych

Usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych

Zanieczyszczenie gleby oraz wody z zanieczyszczeń ropopochodnych od lat jest problemem wielu terenów poprzemysłowych. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach specjalizuje się w wykrywaniu, neutralizowaniu i usuwaniu ropopochodnych substancji z gleby, wód oraz środowiska naturalnego. Do substancji ropopochodnych zaliczyć można przede wszystkim ropę naftową oraz jej pochodne: benzynę, paliwo lotnicze, olej opałowy, olej napędowy, smary, parafiny i inne.

Proces usuwania ropopochodnych

Każdorazowy proces usuwania zanieczyszczeń z substancji ropopochodnych gleby lub wody poprzedzany jest wykonaniem wnikliwych badań skażonego terenu (więcej na temat pobierania próbek). Unikalna technologia oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam wykonywać skomplikowane i pracochłonne prace związane z usuwaniem ropopochodnych.

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627