Jakość i rzetelność

Porównania miedzylaboratoryjne

Kompleksowe badania i porównania miedzylaboratoryjne

Porównania miedzylaboratoryjne

Porównania międzylaboratoryjne prowadzone przez Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. mają na celu weryfikację poprawności wyników badań prowadzonych przez klika laboratoriów badawczych. Badania te pozwalają na wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz odstępstw od norm, co pozwala na przedstawienie jak najdokładniejszych wyników.

Wykonujemy między innymi:

badania biegłości wody
badania biegłości ścieków

Badania międzylaboratoryjne

Jako główne cele prowadzenia badań międzylaboratoryjnych można zaliczyć:

– ocena zdolności laboratoriów do prowadzenia określonych badań,
– identyfikacja problemów związanych z danym badaniem,
– ustalenie porównywalności różnych metod badawczych,
– identyfikacja różnic między laboratoriami,
– ocena cech charakterystycznych metody badawczej,
– certyfikacja materiałów odniesienia.

W ramach oferowanych programów laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz oraz pobierania próbek.

Oferowane programy:

ENVIRON
wody podziemne, wody do spożycia
gleby
osady ściekowe
ścieki

INDUSTRY
kruszywo
kamień naturalny

CONSTRUCTION
kruszywo
grunt
pobieranie próbek kruszyw

SAMPLING
pobieranie próbek wody do spożycia, wody podziemnej, z rzek i strumieni
pobieranie próbek wody basenowej, ścieków, gleb, odpadów, biogazu i kruszywa

 

W ramach oferty wykonujemy również badania porównawcze i badania biegłości.

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627