Jakość i rzetelność

Wykonywanie badań biegłości wody i ścieków

Kompleksowe wykonywanie badań biegłości

Wykonywanie badań biegłości

W ramach prowadzonego programu ENVIRON cyklicznie wykonujemy między innymi badania biegłości wody oraz badania biegłości ścieków.

Badania biegłości wody

Badania biegłości wody dotyczą wody do picia, wód powierzchniowych, wód z rzek i strumieni oraz wód podziemnych. Badania biegłości wody obejmują następujący zakres: pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, itp. Badania są prowadzone na jednorodnych próbkach wody.

Wykonywanie badań biegłości wody wiąże się z przestrzeganiem procedur mających na celu ujednolicenie badań. Więcej na temat pobierania próbek oraz szczegóły programu znajdują się tu: link.

Badania biegłości ścieków

Badania biegłości ścieków dotyczą ścieków oraz osadu ściekowego. Zakres badań biegłości ścieków obejmuje: BZT5, ChZT, zawiesinę ogólną, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny itp., natomiast pomiar temperatury, pH oraz PEW wykonywane jest w terenie podczas organizacji badań biegłości związanych z pobieraniem próbek ścieków.

Wykonywanie badań biegłości ścieków nakłada na uczestników obowiązek przestrzegania procedur mających na celu ujednolicenie badań. Szczegóły programu znajdują się tu: link.

 

Z wykonywaniem badań biegłości związane są również: porównania i badania międzylaboratoryjne, badania wody, akredytowane pobieranie próbek.

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627