Jakość i rzetelność

Rekultywacja ex-situ

Rekultywacja ex-situ skażonych gruntów

Czym jest rekultywacja ex-situ

Rekultywacja jest to przywracanie do stanu pierwotnego terenów zdegradowanych i zniszczonych przez działania człowieka. Można wyróżnić dwie metody: rekultywację in-situ oraz rekultywację ex-situ. Ta pierwsza dotyczy wykonywania prac ana miejscu wystąpienia zniszczenia środowiska przyrodniczego. Natomiast rekultywacja ex-situ oznacza oczyszczanie składników środowiska poza obszarem jego skażenia.

Jak wykonujemy rekultywację ex-situ

Prace związane z rekultywacją ex-situ rozpoczynają się od wydobycia oraz przetransportowania skażonego materiału do miejsca jego unieszkodliwienia. Następnie prowadzone są prace związane z neutralizacją skażonego terenu. Oczyszczony grunt jest całkowicie bezpieczny i może zostać zdeponowany w miejscu jego pierwotnego występowania lub w każdym dowolnym miejscu.

W trakcie całości prac prowadzimy monitoring przebiegu remediacji terenu mający na celu prawidłowy dobór metod oraz ich skuteczności.

 

Pozostała oferta: badanie wody, akredytowane pobieranie próbek, oczyszczanie ziemi.

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627