Jakość i rzetelność

Oczyszczanie ziemi

Oczyszczanie ziemi z zanieczyszczeń

Metody oczyszczania ziemi

Oczyszczanie ziemi z zanieczyszczeń wykonywane jest wszędzie tam, gdzie doszło do skażenia gleby na skutek awarii czy też niewłaściwego korzystania z terenu. Oczyszczanie, czyli rekultywację ziemi można prowadzić „in-situ” czyli na miejscu skażenia, bez usuwania skażonej ziemi oraz „rekultywacja ex-situ” czyli poza miejscem skażenia – z uprzednim wywiezieniem skażonej ziemi na miejsce jej oczyszczania.

Jak wykonujemy oczyszczanie ziemi

Oczyszczanie ziemi czyli remediacja stosuje się wszędzie tam, gdzie grunt musi szybko wrócić do stanu pierwotnego. Samoczynne oczyszczenie gleby może trwać dziesiątki a nawet setki lat. Jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych technik rekultywacji można ten proces znacznie skrócić.

Przystępując do oczyszczania ziemi w pierwszej kolejności należy zbadać grunt celem określenia zakresu i rodzaju skażenia. Następnie dobierane są odpowiednie metody i technologie oczyszczania ziemi. Proces remediacji stale jest kontrolowany i monitorowany celem jak najszybszego usunięcia zagrożeń.

Zobacz również czym jest usuwanie ropopochodnych.

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627