Jakość i rzetelność

Badania geologiczne

Kompleksowe badania geologiczne gruntu

Wykonywanie badań geologicznych

Specjalizujemy się w wykonywaniu badań geologicznych gruntu oraz badań hydrogeologicznych.
Prowadzimy dla naszych klientów poszukiwania złóż kopalin, odwierty

Dodatkowo przygotowujemy projekty robót geologicznych, prowadzimy kompleksową dokumentację inwestycji, sporządzamy opinie i ekspertyzy geologiczne. Prowadzimy również monitoring środowiska, rekultywację ex-situ oraz oczyszczanie ziemi.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań geologicznych, w swoim portfolio mamy zrealizowanych wiele strategicznych inwestycji dla sektora publicznego i prywatnego.

Dlaczego warto wykonać badania geologiczne:

– pozwala na świadomy zakup działki pod inwestycję,
pozwala na optymalne zaprojektowanie fundamentów budowli i konstrukcji,
– pozwala na prawidłowe zaprojektowanie posadowienia budynków i innych obiektów budowlanych,
– pozwala prawidłowo zaplanować zagospodarowanie wód z działki.

 

Zajmujemy się również takimi zagadnieniami jak remediacja, badania wodoprzepuszczalności i akredytowanym pobieraniem próbek.

Informujemy, że spółka Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest w likwidacji.

Obecnie zajmujemy się kończeniem rozpoczętych prac, nie przyjmujemy nowych zleceń i nie organizujemy badań biegłości.

Dziękujemy za wieloletnie zaufanie. Było nam niezmiernie miło z Państwem współpracować w ciągu minionych dekad naszej działalności.

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@pgkielce.pl

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O. w likwidacji
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
REGON: 292884283 NIP: 6572586754
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627